Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

-->
Box vote số ngày 24/09/2023
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Sang Pham cao ba
18 0 3
Quý Ngô bá
16 0 2
Duc Tri Nguyen
13 0 3
4
Thãnh Chon
13 0 3
5
Xuân Trà Giang
9 0 2
6
LỘC PHÁT 6868
9 0 2
7
Hà Duyên
9 1 2
8
Khuyến Đặng
9 1 2
9
Thiên Tài Số Học
9 1 2
10
THE END
5 1 1
11
Hồ Tuyết
5 1 1
12
Tâm Linh
4 1 1
13
Nguyên an vi
4 0 1
14
Hàm Lý
4 1 1
15
XSMN.mobi
4 0 1
16
Phạm Cường
4 1 1
17
Bảo Bảo (tinh)
4 1 1
18
KQXSMB.mobi
4 1 1
19
Lâm Hoàng
4 0 1
20
BÁ VƯƠNG LÔ
4 1 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thãnh Chon
13 0 3
Duc Tri Nguyen
13 0 3
Quý Ngô bá
16 0 2
4
Sang Pham cao ba
18 0 2
5
Khuyến Đặng
9 1 2
6
Thiên Tài Số Học
9 1 2
7
Hà Duyên
9 1 2
8
Nguyên an vi
4 0 1
9
Xuân Trà Giang
9 0 1
10
BÁ VƯƠNG LÔ
4 1 1
11
Lâm Hoàng
4 0 1
12
Hồ Tuyết
5 1 1
13
LỘC PHÁT 6868
9 0 1
14
Bảo Bảo (tinh)
4 1 1
15
Phạm Cường
4 1 1
16
Hàm Lý
4 1 1
17
Tâm Linh
4 1 1
18
XSMN.mobi
4 0 1
19
KQXSMB.mobi
4 1 1
20
Gia Cát Dự
4 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Xuân Trà Giang
9 0 1
THE END
5 0 1
Sang Pham cao ba
18 0 1
4
LỘC PHÁT 6868
9 0 1
5
Nguyên an vi
4 0 0
6
Lâm Hoàng
4 0 0
7
Hà Duyên
9 0 0
8
Bảo Bảo (tinh)
4 0 0
9
Phạm Cường
4 0 0
10
Duc Tri Nguyen
13 0 0
11
Hàm Lý
4 0 0
12
Căn Cô Số
0 0 0
13
Thãnh Chon
13 0 0
14
Thị thơm Đồng
0 0 0
15
Tâm Linh
4 0 0
16
XSMN.mobi
4 0 0
17
KQXSMB.mobi
4 0 0
18
Gia Cát Dự
4 0 0
19
Hiep Vu
0 0 0
20
Van Diep
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
75 6 14
Duc Tri Nguyen
48 3 11
Thiên Tài Số Học
42 4 6
4
Thãnh Chon
41 3 8
5
Nguyên an vi
40 4 8
6
KQXSMB.mobi
36 4 6
7
Hàm Lý
35 5 8
8
Sang Pham cao ba
35 2 5
9
Bảo Bảo (tinh)
34 4 5
10
Quý Ngô bá
33 1 6
11
Đức cobra
31 5 7
12
Tâm Linh
27 5 5
13
Luân Ông già
27 0 6
14
Khuyến Đặng
26 4 6
15
BÁ VƯƠNG LÔ
24 5 6
16
Phúc Đàm quang
23 3 5
17
Hồ Tuyết
22 3 5
18
Phạm Cường
21 4 5
19
Hà Duyên
19 3 4
20
Gia Cát Dự
18 2 3
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Duc Tri Nguyen
48 3 11
THE END
75 4 11
Nguyên an vi
40 4 7
4
Hàm Lý
35 3 7
5
BÁ VƯƠNG LÔ
24 5 6
6
Khuyến Đặng
26 4 6
7
Thãnh Chon
41 3 6
8
Quý Ngô bá
33 1 6
9
Đức cobra
31 5 6
10
KQXSMB.mobi
36 2 5
11
Tâm Linh
27 4 5
12
Thiên Tài Số Học
42 4 5
13
Luân Ông già
27 0 5
14
Hồ Tuyết
22 3 5
15
Phạm Cường
21 4 5
16
Bảo Bảo (tinh)
34 4 4
17
Hà Duyên
19 3 4
18
Lâm Hoàng
13 0 3
19
XSMN.mobi
13 2 3
20
Phúc Đàm quang
23 0 3
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
75 0 3
Phúc Đàm quang
23 2 2
Thãnh Chon
41 0 2
4
Sang Pham cao ba
35 0 2
5
Xuân Trà Giang
13 0 1
6
Nguyên an vi
40 0 1
7
Đức cobra
31 0 1
8
Hàm Lý
35 0 1
9
Bảo Bảo (tinh)
34 0 1
10
Thơi Đặng
9 0 1
11
Thiên Tài Số Học
42 0 1
12
Luân Ông già
27 0 1
13
Phúc Đàm Quang
5 0 1
14
LỘC PHÁT 6868
13 0 1
15
KQXSMB.mobi
36 0 1
16
Thiết Cần
0 0 0
17
Quý Ngô bá
33 0 0
18
Duc Tri Nguyen
48 0 0
19
Tinh Tongngoctinh
9 0 0
20
Gia Cát Dự
18 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Phạm Cường
169 12 27
THE END
156 12 31
Duc Tri Nguyen
147 8 26
4
TRẦN VỦ ĐỆ
123 6 19
5
Thãnh Chon
121 5 22
6
Nguyên an vi
120 7 19
7
Quý Ngô bá
117 13 22
8
Hàm Lý
114 5 20
9
Sang Pham cao ba
110 12 20
10
Tâm Linh
109 12 20
11
Luân Ông già
105 7 22
12
LỘC PHÁT 6868
100 9 17
13
Gia Cát Dự
82 6 13
14
Căn Cô Số
81 6 18
15
Quỳnh NguyỄn
80 7 13
16
Khuyến Đặng
78 5 14
17
Bảo Bảo (tinh)
73 10 14
18
BÁ VƯƠNG LÔ
70 9 15
19
Thiên Tài Số Học
70 7 10
20
Thơi Đặng
62 6 13
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
156 8 23
Duc Tri Nguyen
147 8 22
Luân Ông già
105 7 21
4
Phạm Cường
169 10 20
5
Thãnh Chon
121 3 19
6
Quý Ngô bá
117 7 17
7
Sang Pham cao ba
110 10 16
8
Hàm Lý
114 3 15
9
Tâm Linh
109 8 15
10
Căn Cô Số
81 4 15
11
TRẦN VỦ ĐỆ
123 4 14
12
Nguyên an vi
120 7 14
13
LỘC PHÁT 6868
100 9 13
14
BÁ VƯƠNG LÔ
70 6 13
15
Bảo Bảo (tinh)
73 10 12
16
Hồ Tuyết
57 6 12
17
Hiep Vu
52 7 12
18
Hà Duyên
54 7 11
19
Phúc Đàm quang
57 7 11
20
Khuyến Đặng
78 5 11
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
156 3 8
Phạm Cường
169 0 7
Quỳnh NguyỄn
80 2 6
4
Tâm Linh
109 2 5
5
Hàm Lý
114 0 5
6
Nguyên an vi
120 0 5
7
TRẦN VỦ ĐỆ
123 2 5
8
Quý Ngô bá
117 0 5
9
LỘC PHÁT 6868
100 0 4
10
Duc Tri Nguyen
147 0 4
11
Sang Pham cao ba
110 0 4
12
Thãnh Chon
121 0 3
13
Căn Cô Số
81 2 3
14
Khuyến Đặng
78 0 3
15
Thơi Đặng
62 0 3
16
Gia Cát Dự
82 0 3
17
BÁ VƯƠNG LÔ
70 0 2
18
Phúc Đàm quang
57 2 2
19
Bảo Bảo (tinh)
73 0 2
20
KQXSMB.mobi
53 0 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1212 100 240
LỘC PHÁT 6868
1122 125 219
Tâm Linh
1093 97 209
4
Duc Tri Nguyen
1026 85 203
5
Hà Duyên
845 104 158
6
Hàm Lý
839 54 155
7
Thãnh Chon
811 56 153
8
Thơi Đặng
806 61 159
9
Phạm Cường
789 77 153
10
Quỳnh NguyỄn
777 84 149
11
Nguyên an vi
755 68 148
12
Phúc Đàm quang
747 86 144
13
Ngoan Kim
733 56 140
14
TRẦN VỦ ĐỆ
718 56 137
15
BÁ VƯƠNG LÔ
695 88 140
16
Luân Ông già
692 55 140
17
KQXSMB.mobi
665 74 126
18
XSMN.mobi
662 74 127
19
Hoàng Hiệp
639 67 122
20
Xuân Trà Giang
617 38 119
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Duc Tri Nguyen
1026 85 198
THE END
1212 63 193
LỘC PHÁT 6868
1122 99 188
4
Tâm Linh
1093 82 166
5
Hà Duyên
845 98 148
6
Thơi Đặng
806 49 140
7
Phạm Cường
789 63 136
8
Nguyên an vi
755 62 131
9
Luân Ông già
692 47 128
10
Thãnh Chon
811 43 126
11
Hàm Lý
839 40 126
12
BÁ VƯƠNG LÔ
695 77 126
13
Quỳnh NguyỄn
777 73 123
14
Phúc Đàm quang
747 63 121
15
Ngoan Kim
733 52 120
16
TRẦN VỦ ĐỆ
718 44 116
17
XSMN.mobi
662 55 107
18
KQXSMB.mobi
665 58 106
19
Hoàng Hiệp
639 55 105
20
Gia Cát Dự
561 46 97
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1212 9 47
Tâm Linh
1093 4 43
LỘC PHÁT 6868
1122 2 31
4
Hàm Lý
839 2 29
5
Thãnh Chon
811 3 27
6
Quỳnh NguyỄn
777 4 26
7
Phúc Đàm quang
747 9 23
8
Xuân Trà Giang
617 2 22
9
TRẦN VỦ ĐỆ
718 6 21
10
Ngoan Kim
733 0 20
11
XSMN.mobi
662 4 20
12
KQXSMB.mobi
665 6 20
13
Thơi Đặng
806 0 19
14
Nguyên an vi
755 0 17
15
Phạm Cường
789 0 17
16
Hoàng Hiệp
639 4 17
17
Hùng Lý văn
471 0 16
18
Hưng Nguyễn
224 0 14
19
Bui Tien
343 0 14
20
Thuy Thanh
358 3 14
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 24/09/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Bảo Bảo (tinh)
24
42
29
92
74
47
79
97
Gia Cát Dự
11
23
36
88
71
98
29
23
32
66
19
98
92
33
20
Hàm Lý
56
56
65
56
56
65
56
65
01
10
15
51
03
30
58
85
LỘC PHÁT 6868
81
42
52
22
20
21
52
23
24
25
26
27
28
29
32
42
Duc Tri Nguyen
90
90
09
61
61
16
16
61
Luân Ông già
86
86
68
Whod Tire
25
25
52
76
34
35
36
37
38
39
40
43
45
46
47
49

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 24/09/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

6019 ngày 4316 ngày 7314 ngày 7912 ngày 4510 ngày
099 ngày 579 ngày 028 ngày 688 ngày 778 ngày
597 ngày 707 ngày 747 ngày 827 ngày 997 ngày
056 ngày 166 ngày 065 ngày 195 ngày 375 ngày
445 ngày 485 ngày 615 ngày 765 ngày 875 ngày
124 ngày 384 ngày 554 ngày 564 ngày 624 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

9718 lần 1414 lần 6614 lần 8014 lần 9213 lần
2413 lần 4013 lần 0712 lần 1012 lần 7512 lần
7212 lần 6212 lần 5112 lần 8111 lần 2611 lần
2311 lần 5011 lần 9311 lần 1111 lần 6911 lần
4610 lần 4210 lần 9410 lần 5410 lần 0310 lần
869 lần 099 lần 529 lần 919 lần 769 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

0660
5 ngày
1661
5 ngày
3773
5 ngày
5665
4 ngày
5995
4 ngày
1881
3 ngày
3993
3 ngày
6886
3 ngày
0220
2 ngày
1991
2 ngày
2882
2 ngày
4554
2 ngày
4664
2 ngày
4774
2 ngày
5885
2 ngày
8998
2 ngày
0330
1 ngày
0770
1 ngày
0990
1 ngày
1221
1 ngày
1551
1 ngày
2552
1 ngày
2662
1 ngày
3663
1 ngày
3883
1 ngày
4884
1 ngày
4994
1 ngày
6776
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

84470 ngày 01435 ngày 90357 ngày 74340 ngày 07279 ngày
00267 ngày 12263 ngày 82244 ngày 38234 ngày 13224 ngày
16222 ngày 35218 ngày 27207 ngày 89190 ngày 92187 ngày
64186 ngày 45172 ngày 26167 ngày 05152 ngày 75150 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

edgychristian grixcore safenLabs threedogbks jandiaLs jouLeanaLytics metimeservices Ladydecoeur LivetrainingcaLL fateondabeat dojomedia1 tychicuscLothing Leads57 ordertLjus spiccano kapLanpeyzaj fightshredded drkgangrade ihabyaghi ugandanjobstoday themisterfister antoLogikata romanbienetre Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại